อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

กรม ทช. พบไข่เต่ามะเฟืองเพิ่มเกือบร้อยฟอง!! ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

วันที่ 10 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ