อุทิศที่ดิน

“ทวดทอง” ใจบุญอุทิศที่ดินทำทางเข้าสาธารณะ

ชาวนาบินหลาขึ้นป้ายยกย่องทวดทอง 91 ปี อุทิศที่ดินของตนทำถนนทางเข้าสาธารณะ จ.ตรัง