อุบลาชธานี

พระครูนักประดิษฐ์ส่งผลงาน “รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด (รุ่นพระทำ)” ช่วยโรงครัวสนามหลวง

เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ส่งรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด (รุ่นพระทำ) ช่วยโรงครัวสนามหลวงขนส่งอาหารบริการประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9