อุปสมบถ

12 ทีมหมูป่าเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบถวัดพระธาตุดอยตุง

คณะสงฆ์และส่วนราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ปกครองและญาติ ๆ จัดพิธีอุปสมบทให้กับ นายเอกพล กันทะวงษ์ หรือ “โค้ชเอก” และบรรพชาสามเณรให้ก […]