อุโมงค์พัทยากลาง

ยาวที่สุดในประเทศไทย อุโมงค์ทางลอดพัทยากลาง เสร็จแน่สิ้น พ.ค.นี้

ยาวที่สุดในประเทศไทย อุโมงค์ทางลอดยาวพัทยากลาง เสร็จแน่สิ้น พ.ค.นี้ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางแยกพัทยากลาง ถือเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวจำนวน 420 เมตร ทั้งนี้ภาพรวมอยู่ระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัย อยู่ในช่วงการทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบดูดน้ำ คาดว่าเสร็จสิ้นปลายเดือนพฤษภาคม 2560