อุ้มพระดำน้ำ

เพชรบูรณ์ หนึ่งเดียวในโลก ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ (มีคลิป)

เริ่มแล้วงานประเพณีอุ้มพระดำนประเพณีศักดิ์สิทธิ์คู่ชาว จ.เพชรบูรณ์ มานานกว่า 400 ปี โดยมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมพิธี ประเพณีศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองข […]