อุ้มหมา

ส่องภาพล่าสุด หนุ่มเมาอุ้มหมา กลับบ้าน สุดงง! น้องปิดพัดลมเอง

เปิดภาพล่าสุด หนุ่มเมาอุ้มหมา จากร้านหมูกระทะกลับไปเลี้ยงที่บ้าน น้องแสนรู้ฉี่นอกบ้านและสุดงงน้องปิดพัดลมเอง