อุ้มเด็กหญิงพิการ

เพื่อนกันตลอดไป! อุ้ม ด.ญ.พิการไม่มีขาตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6

พบมิตรภาพที่สุดซาบซึ้งกินใจระหว่างเด็กหญิงพิการไม่มีขาที่มีเพื่อนซี้ซึ่งมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ช้ากว่าปกติคอยอุ้มและช่วยเหลือมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ป.6 รวมทั้งเพื่อน ๆ ในห้องเรียนที่คอยผลัดเปลี่ยนกันอุ้มไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน