อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

กรมชลฯ ย้ำอ่างฯใหญ่ 9 แห่ง มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 คุมเข้มการใช้น้ำต้องเป็นไปตามแผนฯ

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักค่อนข้างน้อย กรมชลประทาน ต้องคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำทุกโครงการชลประทาน พร้อมจับตาเฝ้าระวังและจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามแผนฯ

ปริมาณ เก็บกักน้ำ ในอ่างฯ ใหญ่ หลายแห่ง น้อยกว่าร้อยละ 50 กรมชลฯ กำชับจัดการน้ำอย่างรัดกุม

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง มี เก็บกักน้ำ น้อย กรมชลประทาน จึงเฝ้าระวังและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน