อ่างเก็บน้ำคลองประแกด

กรมชลประทาน แบ่งปันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประแกด-อ่างเก็บน้ำประแสร์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินการแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง