อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ชลประทานโคราช เตรียมซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร หลังน้ำลดเหลือ 24% ของความจุ

โครงการชลประทาน เตรียมซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร หลังมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 24% ของความจุอ่าง จากเมื่อ 27 กย. 45.4 มีน้ำ 164%

ชลประทานโคราช ยัน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ไม่แตก น้ำไหลเข้าน้อยกว่าไหลออก

โครงการชลประทานนครราชสีมา เผย อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ไม่แตกขณะนี้มีมวลน้ำไหลเข้าน้อยกว่าไหลออก ไม่ต้องตัดคันทำนบดินอ่างฯ ระบายเพิ่ม