อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี