อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูก่อ

กรมชลฯ แจงการก่อสร้างประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูก่อ พร้อมแก้ไขใช้งานได้แล้ว

กรมชลประทาน ชี้แจง กรณีราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลห้วยจันทร์ และตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อน