อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว

รองอธิบดี กรมชลประทาน ติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

กรมชลประทาน |วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่