อ่างเก็บน้ำห้วยเลิศ

ยังวิกฤต!!!เมืองเลยน้ำท่วมทะลักสัญจรไปมาลำบาก

18 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น สถานการณฺ์น้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ระดับน้ำที่ไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส […]