อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ

กรมชลประทาน ตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ จังหวัดสุโขทัย

กรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อ

ชป. สร้างความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินงานโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมชลประทาน เดินหน้าสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงาน