อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

“เฉลิมชัยฯ” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่

“เฉลิมชัยฯ” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชา “อ่างพวง” เชื่อมต่อโค […]