อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง

อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ผันน้ำช่วยประปาเชียงใหม่ กว่า 300,000 ลบ.ม.

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาน้ำสนับสนุนผลิตประปาเมืองเชียงใหม่ ผันน้ำดิบกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร จากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อำเภอแม่ริม ช่วยการประปาส่วนภูมิภาคสำรองน้ำ

กรมชลประทาน เชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟ บ้านพักและอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการพัฒนาและจัดทำแนวกันไฟ

กรมชลประทาน เฝ้าระวังไฟป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เชียงใหม่

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณเหนืออ่างแม่จอกหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าทำการระงับ