อ่าวปอ

อ่าวปอ ภูเก็ต

ถึงแล้วภูเก็ต…เดินทางมากับพี่เครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้นเองจากกรุงเทพฯ ต่อไปเราก็เริ่มเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวปอ  เรือออกจากท่าเรือ […]