อ่าวลึกศิลาทอง

เจ้าของอ่าวลึกศิลาทองปัดเอี่ยวฆ่ายกครัวกระบี่(มีคลิป)

    “ไม่เคยมีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยติดต่อกับผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ ที่ถูกฆ่าเสียชีวิต รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่ายกครัวในครั้งนี้ ย […]