อ้างคนไทยใจบุญ

จับพระเขมร 5 รูป – ลอบเข้าเมืองอาศัยป่าสะแกแทนวัด

จับพระเขมร 5 รูปสึก หลังลักลอบเข้าเมืองอาศัยป่าสะแกแทนวัด รับทำมานานกว่า 2 เดือน อ้างคนไทยใจบุญชอบใส่บาตร ทำให้มีรายได้ส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัว ด้านเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาบุคคลต่างด้าวก่อนผลักดันกลับสู่ประเทศ