อ้างตนเป็นอรหันต์

ล่าสุดยังปกติดี! หลังหญิงเตรียมละสังขาร วันนี้ ด้านลูกชายเผย ตื่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตั้งแต่ตี4

จากกรณีหญิง อ้างตนเป็นอรหันต์ เตรียมละสังขาร เตรียมล่าสุดยังปกติดี! ด้านลูกชายเผย ตื่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตั้งแต่ตี4 ยอมรับว่ากังวล ห่วงแม่เสียชีวิตจริงๆ