อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์

อาจารย์เจษฎ์ แนะแนวทางภาครัฐและกทม. แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

PM2.5 — อาจารย์เจษฎ์ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ แนะนำแนวทางภาครัฐและกทม.