เกาะลูซอน

การบินไทย แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – มะนิลา จากเหตุปะทุของภูเขาไฟตาอัลบนเกาะลูซอน

วันนี้ (13 ม.ค.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟตาอัลบนเกาะลูซอน