เกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM2.5 ถล่ม จ.น่าน เกินค่ามาตรฐานแล้ว!!

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เปน ค่าวัดจ.น่านสูงเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพปชช.แล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สภาพอากาศในจังหวัดน่าน

หมอกควัน อ.แม่สาย เกินค่ามาตรฐานกระทบสุขภาพประชาชนแล้ว

สภาพปัญหาหมอกควันใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ล่าสุดวักเกินค่ามาตรฐานจนมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้านผู้ว่าฯ จ.เชียงราย บังคับใช้มาตรการห้ามเผาป่าอย่างเคร่งครัด