เก็บกักน้ำ

ปริมาณ เก็บกักน้ำ ในอ่างฯ ใหญ่ หลายแห่ง น้อยกว่าร้อยละ 50 กรมชลฯ กำชับจัดการน้ำอย่างรัดกุม

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง มี เก็บกักน้ำ น้อย กรมชลประทาน จึงเฝ้าระวังและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

อบต.แม่เล่ย์ กั้นน้ำ-ปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งเกาะใหญ่ หลังปริมาณน้ำเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ กั้นน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ หลังสถานการณ์น้ำเริ่มมีปริมาณน้อย