เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เจ้าหน้าที่ เร่งติดตาม เสือโคร่ง กลับเข้าป่า หลังออกมาล่าสุนัขของชาวบ้าน

จากกรณี เสือโคร่ง ออกจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เข้ามาล่าสุนัขของชาวบ้านตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่เร่งติดตาม