เขาตาปู พังงา

‘เขาตาปู’ แลนด์มาร์คพังงา เสี่ยงถล่ม! จากการถูกกัดเซาะของน้ำทะเล

คุ้มสั่งเข้ม เร่งสำรวจเพื่อประเมินเสถียรภาพ ‘เขาตาปู’ แลนด์มาร์คพังงา เสี่ยงถล่ม! จากการถูกกัดเซาะของน้ำทะเล ชี้ต้องอยู่เป็นเอกลักษณ์ของไทย