เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

กรมชลประทาน ติดตามโครงการเพิ่มน้ำในอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนําน้ำส่วนเกินจากลําน้ำแม่แตงในฤดูน้ำ

เขื่อนแม่กวงฯ ปรับรอบเวรส่งน้ำช่วยสวนลำไยและพืชสวนในเขตจ.เชียงใหม่-ลำพูน

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปรับรอบเวรการส่งน้ำหลังเจอวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้งถาโถม โดยปรับรอบเวรส่งน้ำให้เร็วขึ้น เพื่อส่งน้ำไปช่วยชาวสวนลำไยในพื้นที่อำเภอเมือง

สำนักทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่