เครื่องปั้นดินเผา

พาชม วิถีการผลิต เครื่องปั้นดินเผาจือจินซา มรดกที่เครื่องจักรก็ทำไม่ได้!

วิถีผลิต เครื่องปั้นดินเผาจือจินซา ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2007 ปัจจุบัน โรงงานผลิต

เครื่องปั้นดินเผาหลุมศพ อายุกว่า 4,000 ปี ถูกพบในเหอหนาน

เครื่องปั้นดินเผาหลุมศพ ในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ได้ถูกขุดค้นพบทั้งหม้อ 3 ขาสำหรับประกอบอาหาร ตู้สำหรับเก็บอาหารและภาชนะใส่เครื่องดื่ม