เครื่องมือคงสภาพฟัน

4 ปัญหายอดฮิตกับรีเทนเนอร์

ปัจจุบันผู้คนนิยมจัดฟันมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการเรียงตัวของฟัน หรือบางคนอาจจะจัดฟันเพื่อความสวยงาม จนกระทั่งเราจัดฟันเสร็จเรียบร้อย ทางทันตแพทย์จะถอดอ […]