เงินบำนาญ

ลือไม่หยุด! กรมบัญชีกลาง ยืนยันอีกครั้ง ไม่มี ลด-ยกเลิก เงินข้าราชการบำนาญ

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน ไม่มีการลดหรือยกเลิก เงินข้าราชการบำนาญ โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลือและขอติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินบำนาญชราภาพผ่าน พร้อมเพย์

24 เมย. 63 สำนักงาน ประกันสังคม ได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์