เงินผู้สูงอายุ

เช็กเลย! กรมบัญชีกลาง โอน เงินผู้สูงอายุ – เงินคนพิการ เข้าบัญชีวันนี้ 17 ก.ย.63

กรณี เงินผู้สูงอายุ เงินคนพิการ ล่าช้า นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า

กรมบัญชีกลาง เผย การเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยผู้พิการ 10 สค. วันนี้ 4 โมงเย็น

กรณีเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยผู้พิการ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า