เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

พม. เตือน! อย่าหลงเชื่อ รับเงินอุดหนุนแรกเกิด เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ 3,000 ไม่เป็นความจริง

เบี้ยผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ยืดเวลาเบิกงบกลาง 1.8 พันล้าน! “โครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด”

คณะรัฐมนตรี มีมติยืดเวลาให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เบิกงบ จำนวน 1,800 ล้านบาท ใช้ในโครงเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

พม.ชงขยายอายุรับเงินอุดหนุนแรกเกิด จากให้ถึง 3 ขวบเป็น 6 ขวบ

พม. เตรียมชงเข้า ครม. ยืดอายุรับ เงินอุดหนุนแรกเกิด ถึง 3 ขวบ ให้จนถึง 6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้จากครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 3,600 บาทต่อคนต่อปี  เป็น 100, […]