เงินเยียวยาผู้เลี้ยงสุกร

ครม.เคาะ! กว่า 500 ล้าน จ่ายเงินเยียวยาผู้เลี้ยงสุกร 56 จังหวัด

นายกรัฐมนตรี เร่งกรมปศุสัตว์ จ่ายเงินเยียวยาผู้เลี้ยงหมู 56 จังหวัด ตามกรอบวงเงินที่ ครม. อนุมัติ 574.11 ล้านบาท