เจแปน อินดัสเทรียล

ขาดทุนหนัก Olympus ประกาศขายธุรกิจ ปิดตำนานกล้อง 84 ปี

Olympus ประกาศขายธุรกิจกล้องถ่ายรูปให้ เจแปน อินดัสเทรียล ปิดตำนาน 84 ปี เนื่องจากขาดทุนอย่างหนักในระยะเวลา 3 ปี 25 มิ.ย. 63