เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทัดดอกกันเกรา ถวายผ้าไตร วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทัดดอกกันเกรา ดอกไม้มงคล ถวายผ้าไตร เครื่องสังฆทาน วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

ภาพประทับใจ! เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ออกเยี่ยมประชาชน และจิตอาสา

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ พระปฐมบรมราชานุสรณ์