เชื้อไวรัสจากจีน

จีน แถลง “ฟาวิพิราเวียร์” ช่วยรักษาเชื้อไวรัส โควิด19 ได้ อนุมัติการผลิตแล้ว!

ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจัน (CNCBD) สำงกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว จีนสามารถใช้ยา “ฟาริพิราเวียร์”

“อนุทิน” ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ รับมือเชื้อไวรัสจากจีน!

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

สนามบิน เชียงใหม่ เร่ง!! ติดเครื่อง Thermoscan คัดกรองผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสจากจีน

วันที่ (5 ม.ค.) นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อ