เซียนแว่น

“จ่านิว” ฉุน! ปมถูกด่า # เซเลปหรือขอทาน โวย “ไม่ได้ค่าจ้างโว้ย”

จ่านิว ฉุน ! หลัง “สราวุทธิ์ เซียนแว่น กุลมธุรพจน์” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนจัดการชุมนุมในจังหวัดเชียงราย ได้ออกมาแฉการทุจริต