เดือดร้อนจากน้ำท่วม

ลุ่มแม่น้ำยมยังอ่วม! น้ำล้นตลิ่งท่วม 3 หมู่บ้าน อ.ชุมแสง

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมยังเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่งท่วมขยายวงกว้าง ล่าสุด ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มีน้ำท่วมขยายวงกว้างต่อเนื่อง