เด็กยากไร้

เด็กเกือบ 10 ล้านคน ถูกบีบให้ออกจากระบบการศึกษา ในช่วง โควิด-19

โควิด-19 องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) รายงานว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจมีเด็กมากกว่า 9.7 ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษา

มูลนิธิดวงประทีป ร่วมมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับเด็กยากไร้ในสลัมคลองเตย

มูลนิธิดวงประทีป ร่วมมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับเด็กยากไร้ในสลัมคลองเตยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เรียนเชิญ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติเด็กไทยใส่ใจสิ่งแ […]