เด็กไทยติดเกม

เด็กไทยติดเกม 90% ติดพนัน 15% แนะกฎหมายควบคุมธุรกิจเกม

เด็กไทยติดเกม — ในงานปาฐกถาพิเศษ “สานพลัง เสริมความรู้ อยู่ปลอดภัยในโลกออนไลน์” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)