เตือนคนไทย

เตือนคนไทยในบูรไน “เกย์-โจร” โทษหนักเริ่ม 3 เม.ย.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย เรื่อง รู้ไว้ก่อนไป บูรไน โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป บรูไนจะเริ่ม […]