เนื้องอกในสมอง

แพทย์ เตือน! เนื้องอกในสมอง ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

กรมการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา เผย เนื้องอกในสมอง เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง แต่บางรายพบความผิดปกติจากพันธุกรรม