เนื้อสัตว์

ปลูกเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เพื่อลดปริมาณการฆ่าสัตว์

เข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว สำหรับ “เนื้อสัตว์ปลูก”  เราไม่ต้องเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่ามาเป็นอาหาร แถมยังสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องใช้เนื […]

เนื้อสัตว์มี “พยาธิ” สังเกตอย่างไร

เนื้อสัตว์มี “พยาธิ” สังเกตอย่างไร ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมีกระแสข่าวครึกโครมเกี่ยวกับการใช้บริการร้านอาหารแล้วเจอเนื้อสัตว์มีลักษณะแปลก ๆ อีกทั้งยังสร้า […]