เน็ตฟริก

จาก 5 เรื่องจริง สู่ภาพยนต์ gangubai Kathiawadi หญิงแกร่งแห่งมุมไบ

รวม 5 เรื่องจริงของ คังคุบาอี สู่หนังยอดฮิตใน Netflix gangubai Kathiawadi หญิงแกร่งแห่งมุมไบ กับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิง