เบอร์โทรฉุกเฉิน

โมบายล์ BNK48 ร่วมเป็นกระบอกเสียง แจ้งเบอร์โทรฉุกเฉินต่อผู้ประสบภัย

โมบายล์ BNK48 จากสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ที่ไม่สู้ดีนัก เหล่าคนบันเทิงต่างออกมาร่วมแสดงสิทธิเพื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยชาติบ้านเมือง