เบี้ยความพิการ

เช็กเลย! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เบี้ยความพิการ เดือนกันยายน เงินเข้าบัญชีวันนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เบี้ยความพิการ เดือนกันยายน เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันที่ 17 ก.ย.63

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซัด! กรมบัญชีกลาง วุ่นจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ-พิการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) โพสต์เฟซบุ๊ก

กรมบัญชีกลาง แจง กรณีจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เบี้ยความพิการ ล่าช้า

กรมบัญชีกลาง แจงกรณี จ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เบี้ยความพิการ ล่าช้า เผย มีปฎิทินสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ