เบี้ยผู้พิการ

กรมบัญชีกลาง เผย การเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยผู้พิการ 10 สค. วันนี้ 4 โมงเย็น

กรณีเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยผู้พิการ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า