เบี้ยวหนี้

” ชวน หลีกภัย ” เข้ม ห้ามคนเบี้ยวหนี้กยศ. เป็นขรก. สภา

“ ชวน หลีกภัย ” ออกกฎเข้มห้ามคนเบี้ยวหนี้กองทุนกยศ. ห้ามเป็นขรก.สภา-เรียนหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้าฯ

นี่หรือคือการตอบแทน ครูเซ็นค้ำ กยศ. ให้ลูกศิษย์ สุดท้ายถูกยึดบ้าน-ที่ดิน

ครูคนหนึ่ง หวังเห็นลูกศิษย์มีการศึกษา เห็นใจผู้ปกครองที่เดินทางมาโรงเรียนลำบาก ด้วยเวลาที่กระชั้นชิด จึงได้อาสาที่จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กยศ. ให้กั […]